Son Mong Tay :

Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lâm Đồng

Kết quả đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn 2012-2014

Đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn được thực hiện từ năm 2010 theo Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 tại Quyết định 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1946/QĐ-UBND ngày 25/8/2010;

Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 02 Tháng 7 2015 16:02 ) Đọc thêm...
 

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến nông

Hoạt động khuyến nông theo nghĩa hẹp là quá trình tiếp nhận và chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật đến với sản xuất. Nguồn tiến bộ kỹ thuật nói chung rất đa dạng và phong phú, có thể từ các trung tâm nghiên cứu, các viện khoa học kỹ thuật, các trường đại học; có thể xuất phát và đúc kết từ các mô hình thực tiễn trong sản xuất,…

Đọc thêm...
 

Phát triển đàn bò Kobe chất lượng cao ở Bảo Lâm

Sau khi tìm hiểu thị trường thế giới cũng như tham quan thực tế tại các trang trại chăn nuôi bò Kobe xuất khẩu ở Nhật và các tỉnh thấy mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Đọc thêm...
 

Giá nông sản địa bàn tỉnh Lâm Đồng (từ ngày 24/6 - 01/7/2015)

Giá nông sản địa bàn tỉnh Lâm Đồng (từ ngày 24/6 - 01/7/2015)

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 01 Tháng 7 2015 16:55 ) Đọc thêm...
 

Quy trình tạm thời ghép cải tạo vườn điều

Nội dung Quyết định số 134/QĐ-TT-CCN ngày 8/5/2015 về việc ban hành Quy trình tạm thời ghép cải tạo vườn điều

Đọc thêm...
 

Quy trình kỹ thuật phòng chống bệnh chết nhanh, bệnh chết chậm hại hồ tiêu

Để bảo vệ và phát triển sản xuất hồ tiêu theo hướng sản xuất an toàn và bền vững, ngày 6/3/2015, Cục Bảo vệ thực vật có Công văn số 371/BVTV-QLSVGHR ban hành Qui trình kỹ thuật tạm thời phòng chống bệnh chết nhanh, chết chậm hại hồ tiêu.

Đọc thêm...
 
Trang 1 trong tổng số 127 trang.

Danh Mục

Joomla Slide Menu by DART Creations

Danh mục tra cứu

Hỗ trợ trực tuyến


Hỗ trợ liên hệ

Hỗ trợ kỹ thuật

Hỗ trợ tư vấn